Bài hát trong tập 3 phim Cổ Tích Ngàn Sao

Áo thun Unisex Oversize phim Boy Love Cổ Tích Ngàn Sao A Tale of Thousand Stars (Thai Drama)

Bài hát trong tập 3 phim Cổ Tích Ngàn Sao –

แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร – เขียนไขและวานิช

Chưa thấy bộ phim nào chèn nhạc dễ thương và hợp lý như phim Cổ Tích Ngàn Sao. Mình nghe qua 1 lần bài này trong khúc cuối của tập 3 phim Cổ Tích Ngàn Sao và cảm thấy rất thích. Thích quá thích luôn.

Các bạn học tiếng Thái đừng quên ủng hộ các sản phẩm áo về Bảng Chữ Cái Tiếng Thái, các poster phim BL in áo tại: https://bit.ly/3b5vNdj

Lời bài hát:

วอนให้ลม ช่วยพัดหัว ใจพี่ลอยไป 

Won hay lôm chui p’ắt húa-chay p’i lôi bày.

 

จาก ดิน แดน ถิ่น เหนือ ที่ ไกล แสน ไกล

Chặt đin đen thin nửa thi klay sén klay.

 

สุด ขอบ ฟ้า ที่ ไกล แสน ไกล ล่อง ลอย ไป วอนให้ลม ช่วย พัดหัวใจ พี่ ไป ให้ ถึง

Sụt khọp pha thi klay sén klay long lôi bay, won hay lôm chui p’ắt húa-chay p’i bay hay thửng. 

 

ฝาก ดวงใจ พี่ ลอย ล่องไป บนนภา สุดขอบฟ้า หัใจ พี่ จะ ไปถึง

Phặt đuông chay p’i lôi lóng pay bôn-na-pha sụt khọp phá húa chay p’i chạ bay thưng.

 

ได้สบตา แค่เพียง ครั้ง นึง หัวใจ พี่ แทบ ติด ตรึง เพ้อ รำ พึง รำ พัน ถึง แม่นวลน้อง

Đay sộp tà khé-phiêng khrắng nưng húa-chay p’i thép tịt kh-rưng phớ-răm phưng-răm phăn-thưng mé nua nóng.

 

** แก้ม น้อง นาง นั้น แดง กว่า ใคร ใจ พี่ จม แทบ พสุธา

Kem nón nang nắn đeng kw-ạ kh-ray chay p’i chôm thép pha-sụt-tha.

 

ดวง ฤทัย หรือ ดวง แก้ว ตา ดุจ ดวง ดา รา ดวง ดาว ดวงใหน

Đương rứ thay  rử đương kéo tà đụt đương đa ra/la đương đau đương náy,

 

วอนให้ ชาย ทุกคน เดิน ผ่าน วอนให้ใจ น้อง ไม่ มี ใคร วอนให้ ลม พัด พา หัวใจ พี่ ไปถึง..

Won hay-chay thúc-khôn đươn pan won húa-chay nóng mấy mi kh-ray won hay lôm phặt pha húa-chay p’i bay thưng.

—————–

ฝาก ดวงใจ พี่ ลอย ล่องไป บนนภา สุดขอบฟ้า หัใจ พี่ จะ ไปถึง

Phặt đuông chay p’i lôi lóng pay bôn-na-pha sụt khọp phá húa chay p’i chạ bay thưng.

 

ได้สบตา แค่เพียง ครั้ง นึง หัวใจ พี่ แทบ ติด ตรึง เพ้อ รำ พึง รำ พัน ถึง แม่นวลน้อง

Đay sộp tà khé-phiêng khrắng nưng húa-chay p’i thép tịt kh-rưng phớ-răm phưng-răm phăn-thưng mé nua nóng.

 

ฝาก ดวงใจ พี่ ลอย ล่องไป บนนภา สุดขอบฟ้า หัใจ พี่ จะ ไปถึง

Phặt đuông chay p’i lôi lóng pay bôn-na-pha sụt khọp phá húa chay p’i chạ bay thưng.

 

ได้สบตา แค่เพียง ครั้ง นึง หัวใจ พี่ แทบ ติด ตรึง เพ้อ รำ พึง รำ พัน ถึง แม่นวลน้อง

Đay sộp tà khé-phiêng khrắng nưng húa-chay p’i thép tịt kh-rưng phớ-răm phưng-răm phăn-thưng mé nua nóng.

 

** แก้ม น้อง นาง นั้น แดง กว่า ใคร ใจ พี่ จม แทบ พสุธา

Kem nón nang nắn đeng kw-ạ kh-ray chay p’i chôm thép pha-sụt-tha.

 

ดวง ฤทัย หรือ ดวง แก้ว ตา ดุจ ดวง ดา รา ดวง ดาว ดวงใหน

Đương rứ thay  rử đương kéo tà đụt đương đa ra/la đương đau đương náy,

 

วอนให้ ชาย ทุกคน เดิน ผ่าน วอนให้ใจ น้อง ไม่ มี ใคร วอนให้ ลม พัด พา หัวใจ พี่ ไปถึง..

Won hay-chay thúc-khôn đươn pan won húa-chay nóng mấy mi kh-ray won hay lôm phặt pha húa-chay p’i bay thưng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *