Đăng bởi Để lại phản hồi

Bài hát trong phim Một lần yêu – The Best story – BL Thai The series

phim the best story 2021 một lần yêu

Bài hát trong phim Một lần yêu – The Best story (2021) – BL Thai The series

Rắc thơ – thơ mấy rú rọt khẹp quái nay chay có po.
Hẽn thơ – thơ mấy hẽn rọt ẹp hẽn co phiêng khang điêu.
Kẹp ma phẳn phẩy sang khoam quẳng dày.
Quá rau sỏng đằng ben khôn rắc khiêng căn.
Rắc thơ – tè thơ mấy rú.

Nói chay ray chạ rú lò ẹp hẽn thơ mi phú đay.
Sĩa chay khun thí rú dù chạ rú co rau phu điêu.
Ạc chạ phảnh sục ạc chạ thục bang.
Hạc mi quẳng co phiêng nay phăn rau en.
Rắc thơ – tè thơ mấy rú.

Mong có mong quành quành nay chay co plăn nức klua.
Klua chay klua phịt quẳng krắng dày bên quoam nây ực ạt.
Kẹp ma có nan nắp pi chạ thăm dàng ray cặp chay ní.
Me thơ phiêng chạ hắn nòi chúi liêu mong ma sặc kra.
Khỏ phiêng phiêng sổng sảy ta hay rú mày khoam kháng nay.
Chạ may quẳn ườn hạc chạ khổm khừn.
Có phiêng pho léo thí chay bọt bay.
Rắc thơ hạc thơ cha rú.

Rắc thơ – thơ mấy rú rọt khẹp quái nay chay có po.
Hẽn thơ – thơ mấy hẽn rọt ẹp hẽn co phiêng khang điêu.
Kẹp ma phẳn phẩy sang khoam quẳng dày.
Quá rau sỏng đằng ben khôn rắc khiêng căn.
Rắc thơ – tè thơ mấy rú.

Mong có mong quành quành nay chay co plăn nức klua.
Klua chay klua phịt quẳng krắng dày bên quoam nây ực ạt.
Kẹp ma có nan nắp pi chạ thăm dàng ray cặp chay ní.

Me thơ phiêng chạ hắn nòi chúi liêu mong ma sặc kra.
Khỏ phiêng phiêng sổng sảy ta hay rú mày khoam kháng nay.
Chạ may quẳn ườn hạc chạ khổm khừn.
Có phiêng pho léo thí chay bọt bay.
Rắc thơ hạc thơ cha rú.
———-
รักเธอ เธอไม่รู้หรอก เก็บไว้ในใจก็พอ
เห็นเธอเธอไม่เห็นหรอก แอบเห็นก็เพียงข้างเดียว
เก็บมาฝันใฝ่ สร้างความหวังใหญ่
ว่าเราสองดั่งเป็นคนรักเคียงกัน
รักเธอแต่เธอไม่รู้

น้อยใจใครจะรู้เล่า แอบเห็นเธอมีผู้ใด
เสียใจคนที่รู้อยู่ จะรู้ก็เราผู้เดียว
อาจจะฝันสุข อาจจะทุกข์บ้าง
หากมีหวังก็เพียงในฝันเราเอง
รักเธอแต่เธอไม่รู้

มองก็มองหวั่นหวั่น ในใจก็พลันนึกกลัว
กลัวใจกลัวผิดหวังครั้งใหญ่ เป็นความนัยอึดอัด
เก็บมาก็นานนับปี จะทำอย่างไรกับใจนี้

แม้เธอเพียงจะหันหน่อย ช่วยเหลียวมองมาสักครา
ขอเพียงเพียงส่งสายตา ให้รู้หมายความข้างใน
จะไม่หวังอื่นหากจะขมขื่น
ก็เพียงพอแล้วที่ใจบอกไป
รักเธอหากเธอจะรู้

รักเธอ เธอไม่รู้หรอก เก็บไว้ในใจก็พอ
เห็นเธอเธอไม่เห็นหรอก แอบเห็นก็เพียงข้างเดียว
เก็บมาฝันใฝ่ สร้างความหวังใหญ่
ว่าเราสองดั่งเป็นคนรักเคียงกัน
รักเธอแต่เธอไม่รู้

มองก็มองหวั่นหวั่น ในใจก็พลันนึกกลัว
กลัวใจกลัวผิดหวังครั้งใหญ่ เป็นความนัยอึดอัด
เก็บมาก็นานนับปี จะทำอย่างไรกับใจนี้

แม้เธอเพียงจะหันหน่อย ช่วยเหลียวมองมาสักครา
ขอเพียงเพียงส่งสายตา ให้รู้หมายความข้างใน
จะไม่หวังอื่นหากจะขมขื่น
ก็เพียงพอแล้วที่ใจบอกไป
รักเธอหากเธอจะรู้

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.